Tandlossning

Tandlossning

Eller Parodontit som det även heter är en de vanligare folksjukdomarna och är tyvärr en sjukdom som patienten inte känner av, framför allt inte i början.
Det är en infektionssjukdom, orsakad av bakterier, som bryter ner både tandköttsvävnad och själva käkbenet runt tändernas rötter.


Om patienten inte lyckats hålla tillräckligt rent i munnen så lägger det sig plack (bakterier) längs tandköttskanten. Tandköttet blir svullet och lättblödande vilket även gör att tandköttet inte ligger an mot tanden lika bra som tidigare. Då kan plack och tandsten fästa på rotytan under tandköttskanten vilket innebär att avståndet mellan benet och bakterierna minskar. För att inte få ner bakterier i benet så bryts benet runt tanden ner av kroppens egna celler, vilket även betyder att det inte ger något obehag som smärta m.m. Därför upplever de flesta patienter inte att de har något problem, inte förr än nästa allt ben runt tanden/tänderna har brutits ner och de blivit lösa.

Det är viktigt att man upptäcker sjukdomen tidigt, vilket är orsaken till att tandläkare och tandhygienister mäter fickdjupen vid varje undersökning.
Nomalt fickdjup är 0-3mm men det viktigaste är att det inte blöder när man mäter fickdjupen (eller använder tandtråd). I tidigt stadie av sjukdomen, när det ligger plack i tandköttskanten men patienten inte har bakterier eller tandsten under tandköttskanten, så ökar fickdjupet till 4-5mm och tandköttet blir även lättblödande. Ökningen av fickdjupet orsakas i detta skedet enbart av att tandköttet har svullnat upp.
Om man inte går något åt sjukdomen så kommer vi in i nästa stadie där bakterier och tandsten sitter fast på rotens yta under tandköttskanten. Detta innebär även att kroppen har börjat bryta ner benet runt tanden vilket ökar fickdjupet ännu mer, från 5mm till i stort sett så lång som roten är.
Behandlar man tandlossningen så kommer svullnaden i tandköttet att lägga sig men det ben som har brutits ner får man tyvärr inte tillbaka utan istället så kommer tandköttet "krympa ihop" ner till 3mm över den nya bennivån, vilket betyder att rötterna på tänderna blottas. Det ser ut som att tänderna blivit längre.