Apné-skena

Apné-skena

Hos oss kan du få hjälp med att få en apné-skena, även kallad snark-skena, tillverkad. Men det måste gå via läkare först. Man börjar med att kontrollera om man har andningsuppehåll när man sover och hur många. Ligger man över ett visst gränsvärde så får man en apné-skena utförd på sjukhustaxa. Har man väldigt många uppehåll så kan läkarna till och med istället rekommendera en CPAP maskin för att man skall få tillräckligt med syre under natten.

Apné-skenor finns i olika utföranden, bilden här ovan visar en typ som består av två separata skenor. En i överkäken och en i underkäken. "Vingarna" som sitter på underkäkens skena tvingar underkäken till ett främre läge vilket minskar snarkningarna. Fördelarna med denna typen av skena är att man inte känner sig så låst eftersom man fortfarande kan gapa när man har skenan inne och den går även att, till viss del, justera i efterhand.
Det finns även den typen där överkäkens och underkäkens skenor sitter ihop, så kallade mono-block. Den typen av skena låser käkarna i ett läge och de går inte att justera i efterhand.


Vill du veta mer om apné-skenor så fråga gärna din tandläkare.