3D-röntgen

3D Röntgen


Sedan Juni 2012 har vi på mottagningen en röntgenapparat som kan framställa tredimentionella bilder. Detta hjälper oss att säkrare ställa en korrekt diagnos vid t.ex. utbredningar av cystiska förändringar i benet och lägesbestämning av visdomständer. Vid implantatbehandlingar kan vi med större säkerhet bestämma att det finns en tillräcklig benvolym för att fästa fixturerna i. Vi kan med större säkerhet positionsbestämma antalet rotkanaler och rötter vid endodonti, rotbehandling.


Alla tredimentionella bilder blir dessutom granskade av en radiolog (röntgen specialist) som skriver ett utlåtande till oss innan vi går vidare med behandlingen.


Samma maskin kan även användas till att ta så kallade Panorama bilder. Det är en röntgenbild där både över- och under- käke är med så att vi ser alla tänderna på en gång. Panoramabilder används bl.a. till att kontrollera att barn har alla anlagen för sina vuxentänder eller för att se var visdomständerna ligger.