Första besöket

Första besöket

 

Vi gör alltid en större, mer genomgående undersökning på alla nya patienter. En sådan undersökning innehåller bland annat:

 

  • Hälsodeklaration
  • Röntgen, kan vara vanliga små bilder och/eller OPG (en röntgenbild som får med alla tänder samtidigt) beroende på vilka problem patienten har.
  • Omfattande klinisk undersökning där vi även uppdaterar journalen med tidigare gjord tandvård.
  • Intervju och anamnesupptagning för att få en överblick över t.ex. matvanor, användning av tobak, eventuella sjukdomar m.m.

 

I slutet av besöket går vi gemensamt igenom vilka ev. bekymmer som finns och vilka olika behandlingar vi kan erbjuda. Som tandläkare kan vi ge råd om vilken/vilka behandling/ar vi anser kommer ge bäst resultat men det är patienten som bestämmer vilken vård hen vill ha.

Vi försöker alltid lämna kostnadsförslag på olika alternativ i anslutning till besöket men om vi inte hinner räkna på det just då så får patienten det hemskickat till sig så hen kan tänka över vilket alternativ passar hen bäst.