SureSmile

Nu kan vi erbjuda tandreglering med Sure Smile

Om du har någon tand som står något utanför tandbågen, som är roterad eller sned så går det ofta att åtgärda detta med tandreglering även i vuxen ålder. 

Med Sure Smile så åtgärdas det utan någon fast tandställning, istället användes speciellt producerade plastskenor som sakta trycker tänderna till den position man vill att de skall ha. Skenorna används hela dygnet förutom när man äter eller borstar tänderna. Och man behöver byta skena ca. varannan vecka. Hur många skenor som behövs är helt beroende på hur hur många tänder som behöver flyttas och hur långt de skall flyttas.

Behandlingen börjar med att vi tar foto på dig och ett digitalt avtryck av dina tänder som skickas till SureSmile. De tar sedan fram ett förslag på hur behandlingen skall gå till, hur många skenor som behövs, hur lång tid det kommer ta och, med hjälp av de foto vi tagit, även ett förslag på hur resultatet kan bli. Först när detta förslag har godkänts av dig tillverkas skenorna. Byte av skenorna görs hemma av dig men det behövs ett antal återbesök till tandläkaren så att hen kan kontrollera att behandlingen går åt rätt håll.

Något att tänka på är att denna behandling räknas som estetisk tandvård och ingår därför inte i högkostnadsskyddet.