Laser

Laser


Våra hygeinister har tillgång till laser, Nd:YAG (lilla bilden), som ett hjälpmedel vid behandling av tandlossning. Med laser får vi ytterligare en hjälp vid bekämpningen av de bakterier i tandköttsfickan som är orsaken till sjukdomen. Detta har vi användt sedan slutet av 2009 med goda resultat. Tandläkarna använder oftast Nd:YAG till att desinficera rotkanaler i samband med rotbehandling.


Men laserns funktioner slutar inte vid det. Den kan även användas som komplement till vanlig skapell vid operationer eller för att ta bort slemhinneförändringar. Till och med förkylningsblåsor (herpes-blåsor) kan lasern stoppa i sin tillväxt och påskynda läkningsprocessen. Läs mer här.


På mottagningen finns även två hårdvävnadslasrar, Fotona Er:YAG (stora bilden), som i många lägen kan ersätta borren. Lasern används bland annat vid lagning av hål och kirurgiska ingrepp.


Tekniken är oftast helt smärtfri eftersom lasern inte medför några vibrationer eller ger ifrån sig någon värme, vilket gör att den är idealisk för barn och vuxna som känner obehag eller rädsla för tandvård. Kombinationen av smärtfrihet och av att slippa bedövningssprutan gör att de flesta klarar av att t.ex. laga ett hål utan lugnande medicinering.