Kronor och broar

Kronor och Broar


Om en större del av en tand har frakturerat av eller om en tand har många, djupa sprickor kan en krona vara en bra behandling. Och om en tand saknas helt och hållet men det finns en tand framför och en bakom luckan kan en bro fylla luckan och återställa tuggfunktionen.
När man gör en krona eller en bro så är tillvägagångssättet ungefär det samma.  

Tanden som är trasig slipas ner på höjden och slipas runt om, som bilden till höger visar, detta görs för att skapa utrymme för kronan. Ibland är pulpan (utrymmet inne i tanden där blodkärl och nerver finns) stor och när man slipar ner tanden kommer man då in i pulpan. Vid sådana tillfällen behöver man även rotfylla tanden.

Därefter kan kronan cementeras fast.

När en tand saknas helt, och det finns en tand bakom och en framför, så kan man slipa ner de två tänderna istället. Sedan gör två kronor som sitter ihop med en hängande tand där emellan. Hela bron cementeras sedan fast på samma sätt som man gör med en singelkrona. 

Resultatet blir en estetiskt, fast lösning som känns som de egna tänderna.