Rotbehandling

Rotbehandling

Rotbehandling innebär att man avlägsnar pulpan (nerver och blodkärl) och eventuell infektion som finns inne i tanden. En infektion kan uppstå pga flera olika anledningar men den vanligaste är karies, dvs hål i tanden, som är så djupt att bakterierna når in till pulpan. När bakterier når in i pulpan försöker immunsystemet ta hand om dem precis som immunsystemet gör i övriga kroppen. Då uppstår en svullnad men eftersom pulpan är omsluten av tanden så leder den svullnaden till att det bildas ett högt tryck i tanden, vilket patienten upplever som kraftig värk. Efter ett tag leder det höga trycket till att pulpan går i nekros, dvs att pulpan dör. Sedan kan infektionen sprida sig från tanden ut genom rotspetsen till käkbenet, vilket kallas för en apikal parodontit. En infektion i käkbenet kan ibland göra ont och ibland känner inte patienten av den alls.

Tyvärr går det inte att behandla en infektion i pulpa med vanlig antibiotika eftersom det inte finns någon blodcirkulation i den döda tanden utan man är tvungen att rotbehandla. Efter att rotfyllningen är gjord så kan kroppen själv ta hand om eventuell infektion i käkbenet.

En rotbehandling kan i vissa fall påbörjas och färdigställas på ett besök men i vissa fall behöver man dela upp den i flera steg.


  1. Tand med infektion pga djupt kariesangrepp (hål i tanden), med eller utan infektion i käkbenet runt rotspetsen.
  2. Efter bedövning borras ett hål i tuggytan på tanden hela vägen in till pulpan. Om infektionen är i ett akut stadie så kan tanden vara mycket svår att bedöva men så fort man lyckas borra upp ett hål så brukar smärtan försvinna eftersom trycket i tanden släpper.
  3. Pulpan avlägsnas med hjälp av så kallade endodontiska filar. Tunna filar som avlägsnar pulpan och infektionen samtidigt som de formar insidan av roten så att det går lättare att göra själva rotfyllningen tät, så att inte nya bakterier kan ta sig in i tanden. Det finns filar som används för hand och maskinella filar.
  4. Roten fylls med ett material som heter Guttaperka. Guttaperka finns i konformade stavar (i samma storlekar som de filar man använder) och i flytanden form.
  5. och 6. Efter rotbehandlingen gör man någon permanet lagning av tanden, t.ex. kompositfyllning eller krona. Ibland behöver man även göra en pelare (sätta ner ett stift i roten) för att få en stabil fyllning/krona som är väl förankrad i tanden.