Mikroskåp x2

Mikroskop


Våren 2010 började vi använda mikroskop vid i första hand rotbehandlingar och rotspetsoperationer, vilket har gett ökad kontroll och förhöjd kvalite.


Som exempel kan nämnas att vi med större säkerhet kan hitta alla kanaler i rotsystemet och att om en rotbehandling behöver utföras genom en krona/bro, så kan detta göras med ett mindre hål i kronan, vilket ökar överlevnadstiden för konstruktionen.


Klicka på bilden för att se vad Gunnar ser.