Karies

Karies

Hål i tänderna uppstår pga att bakterier som finns i munnen får sitta fast på tändernas yta helt ostört. Där tar de upp framför allt socker ur vår föda som de använder till energi så de kan föröka sig. När bakterierna förbränner socker så bildas det även en hel del avfallsprodukter, nämligen syra. Denna syra frisätter de till tandytan som då får en frätskada. Emaljen på våra tänder är väldigt stark men eftersom vår föda idag innehåller väldigt mycket socker, mycket mer än vad de flesta tror, så producerar bakterierna syra nästan dygnet runt.

Till sist bildas en kavitet i emaljen (1), det som vi brukar kalla för "början till hål". Så länge kaviteten enbart finns i emaljen så kan det stanna av om man håller ytan ren från bakterier och man slipper då att laga tanden. Detta klassifierar vi som D1.


När kaviteten når fram till gränsen mellan emalj och dentin (2) så klassifierar vi det som D2. Angreppet kan fortfarande stanna av om man håller rent men risken för att man måste laga tanden har ökat kraftigt.


När kaviteten har en klar utbredning in i dentinet i tanden (3) så måste man laga tanden, oftast med en komposit-fyllning. Detta angreppet klassifierar vi som D3. Eftersom dentinet i tanden är mycket porösare och mjukare än emaljen så kan ett kariesangrepp i dentinet växa i storlek mycket fort, speciellt om man har ett högt dagligt sockerintag.

Om man inte åtgärdar ett kariesangreppet som finns i dentinet så kommer det förr eller senare att nå pulpan där tandens nerver och blodkärl finns (4). Man får då en pulpit, dvs en inflammation i pulpan, vilket är förenat med smärta. Tanden kan även i värsta fall gå i nekros, dvs att pulpan dör, vilket senare kan utveklas till en infektion i benet runt roten.